ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปลัดกระทรวงการคลังผู้บริหารจากกระทรวงการคลังและผู้บริหารจากสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนบค. รุ่นที่ 1


นางนันทพร ดำรงพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ปลัดกระทรวงการคลัง


คลังเดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแบบครบวงจรเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ