นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 5 ร่วมทำกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษา หนังสือ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านเดียม จ.อุดรธานี
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 5 ร่วมมอบทุนการศึกษา หนังสือ อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายไมตรี กุศโล  และคณะผู้บริหารท้องถิ่นให้การต้อนรับ และรับมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
รวมทั้งร่วมชมการเเสดงและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนมหวานแก่นักเรียน จำนวน 61 คน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558